Op de pagna's voor de Hoge Feestdagen staan bladmuziek en geluidsopnames voor de diensten van:

Rosj Hasjana;

Jom Kipoer.

Verder is er een pagina met opnames voor de Hoge Feestdagen van chazzan Paolo Gorin z.l.