sjier_chadasj
De index en de muziek zijn geproduceerd en gepresenteerd in samenwerking met het Liberaal Joods Koor Sjier Chadasj, Amsterdam 


Over de inhoud van deze bibliotheek
Op deze website vindt u informatie over de de training van een groep sjeliché tsibboer in de periode 2007-2009 en over hun studieprogramma. Neem ook de tijd om te luisteren naar de lessen en workshops in de muziekbibliotheek die zijn opgenomen tijdens de studiebijeenkomsten. Zij bevatten een schat aan informatie. Net als alle muziek in deze bibliotheek. U vindt er ook alles wat u nodig hebt om de Tora of de haftara te leren lajenen.

Als u wilt weten welke noesach of melodie bij een bepaald deel van een dienst hoort, download dan het overzicht van alle noesach variaties.

 

Introductie
De muziekcollectie in de bibliotheek vertegenwoordigt de Nederlands-joodse traditie in met name de liberale gemeenten. De meeste erediensten worden gezongen door een sjaliach tsibboer (een 'afgevaardigde van de gemeente' tijdens het gebed).

Onze Nederlandse traditie is gedeeltelijk afkomstig uit het westen en zuiden van Duitsland. Maar is ook beïnvloed door Poolse, Spaanse en Portugese tradities. Meest belangrijk zijn de grote componisten uit het midden van de negentiende eeuw, vooral Louis Lewandowski en Salomon Sulzer.

Het Oost-Europese Jodendom en zijn cultuur zijn vernietigd tijdens de Sjoa en onder het communisme, maar de traditie leeft voort en bloeit in Amerika en Israël. Het West-Europese Jodendom en zijn cultuur zijn bijna weggevaagd tijdens de donkere jaren van de 'Grote vernietiging'. Die traditie heeft die tijd nauwelijks overleefd en een van de plaatsen waar zij nog voortleeft is in onze Nederlandse gemeenten. Dat is ook een reden waarom we deze bijzondere en mooie muziek waarderen in onze diensten, de speciale noesach en ook de muzikale traditie voor het lezen van de Tora en de haftara.


Over het gebruik van de muziekbibliotheek
In het menu aan de linkerkant staan de diensten waarvoor muziek in de bibliotheek is opgenomen. Dat zijn vooral opnames en voor een deel bladmuziek. Omdat op veel bladmuziek copyright rust, kunnen we die niet in de muziekbibliotheek opnemen. Op de site van Shulmusic vind je een schat aan bladmuziek en op de site van Judaica Sound Archive staat een unieke collectie chazzanoetopnames. 

De muziek staat in volgorde van de
orde van de diensten. De bestandsnaam begint met het nummer van de bladzijde(n) uit de sidoer of de machzor. Kunt u een tekst niet vinden, kijk dan op de pagina van een andere dienst. Wellicht staat daar wat u zoekt.


Op verzoek is bij het Levisson Instituut een set cd's verkrijgbaar die zijn geproduceerd voor een cursus in 2003.

Hebt u hulp nodig bij het zoeken naar een bepaald stuk, neem dan contact op met het Levisson Instituut.