De opening van het nieuwe academisch jaar 2016-2017 werd op zondag 30 oktober 2016 gehouden in LJG Utrecht.

Ella 2

 

 

 

 

 

Voorzitter Ella Wijnschenk-Oesterman sprak het openingswoord, dat u hier kan vinden.

 

 

Gastspreker was dit jaar Frank van Vree, sinds 1 september de nieuwe directeur van het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies.

Hij sprak over een zeer actueel onderwerp:

De Tweede Wereldoorlog en de dynamiek van de herinnering - op het kruispunt van generaties.

Volgens Van Vree bestaan er vier soorten herinneringen (dimensies) in de herinneringscultuur:

  1. Individuele herinnering: van de persoon zelf die het heeft meegemaakt.
  2. Sociale herinnering: van de familieleden, vrienden, gemeenschap, die het niet zelf hebben meegemaakt, maar aan wie het is overgebracht.
  3. Culturele herinnering: wordt vormgegeven in bijv. romans, documentaires, historische boeken, films, oorlogsmusea.
  4. Politieke herinnering: geïnstitutionaliseerd door de overheid, bijv. de officiële 4-5 mei herdenking, educatieve programma’s.

Door het overlijden van de 1e generatie zijn twee vragen ontstaan:

1) Hoe vitaal is de herinneringscultuur aan de Tweede Wereldoorlog door de wisseling van de generaties? Nieuwe culturele herinneringen (uitingen) voeden de sociale herinneringen.

2) Welke vormverandering ondergaat de herinneringscultuur door de wisseling van de generaties?

Dit heeft vergaande gevolgen:

a) Een groeiende versnippering van de belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog, bijv. door de 80 oorlogsmusea in Nederland, die maar een klein onderdeel van de oorlog tonen en niet het geheel in al zijn facetten.

b) Een toenemend belang van concrete plekken en objecten, bijv. het Anne Frankhuis, monumenten.

c) Een groeiende noodzaak de gebeurtenissen inleefbaar en herkenbaar te maken (belevingsaspecten).

Door de wisseling van de generaties is de herinneringscultuur dynamisch. Sinds de jaren ’90 is de vorm van herinneren door de jongere generatie al anders dan die van hun ouders. De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog zal niet verdwijnen met het overlijden van de 1e generatie.

Tamarah Benima heeft in haar column in het NIW van 4 nov. 2016 ook aandacht geschonken aan de lezing van Frank van Vree.

Klik hier voor de foto’s van de bijeenkomst.

Publiek 2