Eind 2009 ontstond in Nederland ophef over de de "nieuwe" interpretatie van het woord bara in Beresjiet-Genesis 1:1. Prof.  Ellen van Wolde van de Radboud Universiteit te Nijmegen stelde in haar oratie dat dit woord vertaald zou moeten worden met "scheiden" in plaats van met "scheppen."

De Leidse hebraïcus en taalkundige dr. Martin F.J. Baasten - die ook doceert aan het Levisson Instituut - schreef een antwoord op deze stelling in het kwartaalblad Met Andere Woorden. Daarin laat hij stap voor stap zien dat Van Woldes argumentatie de toets der kritiek niet kan doorstaan en dat haar omgang met de teksten “selectief”, “onjuist” en soms “misleidend” is; de teksten worden aangepast om ze te laten kloppen met de theorie. Hij concludeert: “Het oordeel over Van Woldes omgang met de bijbelteksten (…), moet helaas ondubbelzinnig negatief zijn.”


Om het artikel van dr. Baasten te lezen, klik hier.

Voor de tekst van de oratie van prof. Van Wolde, reacties in Trouw en andere fundamentele kritiek op Van Woldes theorie door de vertalers van het Nederlandse Bijbelgenootschap, klik hier.