WUPJlogo 

Torah from Around the World
__________________________________________________________

In de handen van vele volkeren is het Woord van God een boek geworden; in het leven van Israël is het altijd een stem gebleven, een Tora in het hart. (Jesjaja 51:7)

Abraham Joshua Heschel, God in Search of Man:

A Philosophy of Judaism
(vert.
CK)

 _______________________________________________________________

Indien u ons wilt steunen en ook in staat wilt stellen deze commentaren te verzorgen met een gift die aftrekbaar is voor de belasting, klik dan hier

Alvast onze dank.

_______________________________________________________________
    

Sjabbat 23 september 2017 / 3 Tisjri 5778, Haäzinoe, Dewariem/Deuteronomium 32:1 - 52

    Tanach blz. 417 - 423
Haftara: 2 Sjmoeëel 22:1-51
    Tanach blz. 655 - 661

Commentaar: Rabbijn Rachel Barenblat kreeg haar sjemiecha van de ALEPH Alliance for Jewish Renewal en is geestelijk leider van de Congregation Beth Israel in Massachusets, USA.

vertaler: Paula Reisner

Het Engelse origineel

_____________________________________________________ 

 

De Joodse wandeling

 

„Toen Mosjé zijn toespraak tot heel Jisraëel beëindigd had, besloot hij: ‘Neem mijn waarschuwingen ter harte, en draag ook uw kinderen op om zich strikt te houden aan de wetten waarin u onderwezen bent. Want het gaat hier niet om iets onbeduidends, het is jullie leven!’.” (Dewariem/Deuteronomium 32:45-47)

Nu onze jaarlijkse reis door het Sefer Tora haar einde nadert - een einde dat samenvalt met een hernieuwd begin - heb ik zitten nadenken over wat het precies betekent om de Tora serieus te nemen, zoals Mosjé ons hier opdraagt te doen. Wat betekent het om „zich strikt te houden aan de wetten”, om de Tora te begrijpen als „ons leven”?

Ik kan u vertellen wat het niet betekent: het betekent niet de Tora letterlijk nemen. Het letterlijk lezen van de Tora en proberen te geloven dat de vele tegengestelde beweringen een feitelijke  werkelijkheid weergeven, laat ongetwijfeld je hoofd ontploffen. Het betekent evenmin alleen de gemakkelijke of leuke stukjes van de Tora lezen, of die gedeelten die gemakkelijk of intuïtief te begrijpen zijn.

Het betekent niet de saaie of verwarrende gedeelten overslaan of de gedeelten die andere delen tegenspreken. Het betekent niet de interpretatie van dan wie ook zonder meer accepteren, maar het betekent ook niet dat men zich genoopt moet voelen er altijd een mening over te vormen. Het betekent niet dat men toekijkt hoe andere mensen zich buigen over de teksten, terwijl men zelf op veilige en comfortabele afstand blijft.

Het betekent niet dat men zijn interpretatie van ‘Tora’ (hier: de totale joodse leer, red.) beperkt tot de Choemasj (de Tora/Vijf Boeken van Mosjé), of alleen de Tanach, of alleen de Geschreven + Mondelinge Tora’s, of alleen de feministische commentaren op de Tora, of juist de niet-feministische. Het betekent niet de Tora in wat voor glazen muiltje dan ook persen, wat zou vereisen dat je een teen hier en een plakje hiel daar afsnijdt om net te doen of het past.

Het betekent niet dat je ervan uitgaat dat de interpretatie waarnaar jij verlangt, ook beslist de juiste is, maar ook niet dat je ervan uitgaat dat die beslist verkeerd is. Het betekent niet dat je jouw versie van de tekst kunt gebruiken om anderen mee om de oren te slaan, omdat hun interpretatie niet overeenkomt met degene die jouw voorkeur geniet. Het betekent niet alles wat liberaal is, of Conservative (Masorti, red.), progressief of herstellend of wat er nog meer bestaat.

Het betekent niet het kind met het badwater weggooien, maar het betekent evenmin de baby voor altijd in de luiers houden. Het betekent niet dat de geschreven tekst op zo'n manier wordt verafgood, dat we vergeten dat de Openbaring een oneindige stroom is die onder de tekst door, er doorheen en in de achtergrond ervan stroomt.

‘It don't mean a thing if it ain't got that swing’, luidt de eerste zin van een lied van Tony Bennett. Dat betekent dat de enige manier om van de Tora „ons leven” te maken, is er mee te dansen. Soms wild, soms rustig, soms woedend en soms teder, soms wiegend in onze armen als een minnaar en het soms doorgevend in een kamer als een fles wijn.

Het betekent onszelf openstellen voor de wijsheid van onze voorouders, en zo af en toe voor hun dwaasheid. Het betekent bereid zijn het bij het verkeerde eind te hebben, of om gelijk te hebben, en de wil te hebben om de ene voet voor de ander te blijven zetten, stap voor stap.

Want hier draait het allemaal om: we doen onze dans en keren de Torarol om en om, en keren hem nog eens binnenste buiten, omdat alles er in te vinden is. En de hele tijd weten we dat het niet uitmaakt hoe we de joodse wandeling wandelen, maar dat we de moeite nemen om de wandeling te ondernemen.

Sjabbat Sjoeva en Jom Kipoer liggen vlak voor ons. Laat ons deze woorden van de Tora ter harte nemen, en moge ze ons de energie geven om ernstig en vrolijk door de uitdagingen van het nieuwe jaar heen te gaan. Sjana tova en blijf door wandelen.

 

Terug naar boven

 

Meer artikelen...

  1. 5777
  2. 5777
  3. 5777
  4. 5777