levissonlogo.gif
"VADER-JODEN" 
 Een seminar
om te leren,
te luisteren
en na te denken 

 Menasse_logo.jpg


The Status of Children of Mixed Marriages: Voor de veelal verkeerd geciteerde beslissing van de Amerikaanse Reformbeweging van 15 maart 1983 met betrekking op mensen met één joodse ouder (Patrilineal Decision).

In joodse kringen wordt veel gesproken over de positie van personen met een joodse vader en een niet-joodse moeder. Zijn ze wel joods of niet? Horen ze wel tot de joodse gemeenschap of niet? En als ze niet automatisch als joods worden aangemerkt, maar het wel willen zijn, hoe gaat dat dan, en bij wie? 

De meningen zijn zeer verdeeld, velen voelen zich gekwetst, maar wat zijn de feiten? Hoe is deze moeizame situatie ontstaan? En, hoe gaan verschillende instanties en mensen ermee om?

Op zondag 9 april 2006 wordt deze problematiek vanuit verschillende academische invalshoeken belicht in een openbaar seminar voor iedereen die in deze materie is geïnteresseerd en/of erbij betrokken is. 

 
Locatie:             De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 
                         1017 RR Amsterdam

Tijd:                  12.00 – 17.00 uur

Organisatie:      Het Menasseh ben Israel Instituut voor joodse sociaal-
                        wetenschappelijke en cultuurhistorische studies en
                        het Levisson Instituut voor de opleiding van Nederlandse
                        rabbijnen

Toegang:            €10.-

PROGRAMMA:  

12.00 uur:           Opening door de dagvoorzitter Dr. Emile Schrijver, 
                         Conservator Bibliotheca Rosenthaliana

12.10 uur:           Tamarah Benima (publiciste): 
                         De historische context, voor en na 1945

12.30 uur:           Dr. Marlene de Vries (Universiteit van Amsterdam): 
                         Vader-Joden en hun band met het Jodendom: 
                         de cijfers

12.50 uur:           Prof. dr. Piet van der Horst (Universiteit Utrecht): 
                         Het ontstaan van de halachische traditie

13.10 uur:           Prof. dr. Herman van Praag (Academisch Ziekenhuis 
                         Maastricht, Stichting Psychiatrie en Religie): 
                         Het psychologische aspect - de vorming van 
                         de persoonlijke identiteit

13.30 uur:           Pauze

14.15 uur:           Het beleid van de “instanties”: representanten van de 
                         kerkgenootschappen, organisaties en verenigingen 
                         aan het woord

15.00 uur            “Vader-Joden” aan het woord

15.45 uur            Vragen en discussie

16.15 uur            Borrel