Op het Internet is veel te vinden over joodse gebruiken en halacha in alle gradaties.
Hieronder volgen enkele links naar websites waarop eigentijdse problemen die zich in joodse gemeenschappen voordoen worden behandeld vanuit een liberaal-joodse benadering van halacha, joodse traditie op authentieke wijze aangepast aan de samenleving van vandaag.

De responsa (antwoorden van rabbijnen of rabbijncomités op vragen die aan hen werden gericht) zijn recent, maar velen zijn ook gedateerd. Het is daarom nodig om te kijken in welke periode een responsum werd geschreven. Onderwerpen zoals medische ethiek veranderen snel en onderwerpen zoals de houding jegens de rol van vrouwen in het Jodendom in het algemeen en als rabbijnen en chazzanim in het bijzonder is al ingrijpend veranderd in de laatste generatie.


1. Central Conference of American Rabbis Reform Responsa  
2. Masorti Responsa (Conservative, Israel )
3. Schechter Institute: Golinkin's monthly responsum (Archief, Israël)
4. Rabbinical Assembly Responsa (Conservative, USA)
5. Bar Ilan University Responsa – Global Jewish Database