Via deze links kunt u de indelingen raadplegen voor de Toravoorlezingen voor dit jaar en de andere jaren van de meest recente 3-jaren cyclus. De lijsten zijn te downloaden als PDF-files.

Daarbij vindt u de bijbehorende haftara volgens onze driejarencyclus en op de laatste twee bladzijden de indelingen voor speciale Sjabbatot en de Feestdagen. Zie ook de Tanach, voorin in de Inleiding blz. XI-XII en het Overzicht achterin op blz. XI-XXIII.

N.B. Deze lijst is adviserend en niet dwingend; niet alle gemeenten volgen deze aanwijzingen precies zoals hier aangegeven. Alvorens met de gegevens te werken, dient men de plaatselijke rabbijn te consulteren voor een bindend besluit over de voorlezing op de betreffende sjabbat.  

Toravoorlezingen en haftarot in 5776  (2015-2016)

Toravoorlezingen en haftarot in 5777  (2016-2017)

Toravoorlezingen en haftarot in 5778  (2017-2018)

Toravoorlezingen en haftarot in 5779  (2018-2019)

De complete 3-jarencyclus

Wat is een haftara?