Dr. Bart Wallet is historicus en doet onderzoek aan de vakgroep Hebreeuws & Joodse Studies van de Universiteit van Amsterdam, doceert joodse geschiedenis aan de K.U. Leuven, aan de rabbijn- en leraarstudenten van het Levisson Instituut en geeft cursussen bij Crescas.
Hij publiceerde in 2007: Nieuwe Nederlanders. De integratie van de joden in Nederland 1814-1851.

De lezing 'Burgerschap en religieuze identiteitspolitiek. De integratie van de Joden in de 19e eeuw en het huidige Nederlandse integratiedebat'  werd gehouden tijdens de (verdaagde) opening van het academische jaar 2010-2011 op 23 november 2010.

Beluister de lezing.

Dr. Rachel Reedijk is Cultural Anthropologist, gespecialiseerd in de interreligieuze dialoog tussen joden, christenen en moslims. Zij is een actief lid van de Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam en een drijvende kracht achter de Commissie Dialoog. 

Op 9 februari 2010 is zij aan de VU gepromoveerd met een dissertatie getiteld Roots and routes: Identity construction and the Jewish-Christian-Muslim dialogue

Tijdens de opening van het academische jaar 2010-2011 gaf zij een respons op de lezing van dr. Wallet. Het perspectief van de cultureel antropoloog vormt naast dat van de historicus een uitstekende aanvulling. 

Beluister de voordracht en/of lees de tekst.