...oemetalmidaj joteer mikoelan (BT Taänit 7a)
Vijf jaar Levisson Instituut

Toespraak door Professor Irene E. Zwiep bij de opening van het Academische Jaar 2007-2008, Amsterdam, 6 september 2007.

Klik hier om de volledige tekst van de lezing te downloaden als PDF-file.

Eens in de vijf jaar werd in het oude Rome het lustrum georganiseerd, een reinigingsritueel waarbij de stad door een censor van alle ongerechtigheden werd gezuiverd. Hoogtepunt was de lustratio, een optocht waarin de felix hostia (het ‘gelukkige offerdier’, de Romeinen hadden wel degelijk gevoel voor humor) voorafgaand aan de slacht werd rondgeleid. 

In onze moderne tijden richten we zo’n lustrum gelukkig wat subtieler in. In plaats van onze misstappen met bloedvergieten te compenseren, blikken we tevreden terug, kloppen we onszelf beschaafd op de borst, en prijzen we gepast de verdiensten van onze collega’s. Dat is precies wat ik hier naar aanleiding van het vijfjarige bestaan van het Levisson Instituut wil doen. En daarbij hoop ik vooral recht te doen aan de (tot op vandaag door de geleerde wereld nog niet helemaal gereconstrueerde) etymologie van het woord lustrum, dat enigszins onverwacht van het Latijnse lustrare, verlichten, blijkt afgeleid. Met andere woorden: ik wil in kort bestek mijn licht laten schijnen over vijf jaar Levisson, en dan vooral vanuit het perspectief van de Academische Commissie, waarvan ik sinds de oprichting van het instituut voorzitter ben geweest. 

Klik hier om de volledige tekst van de lezing te downloaden als PDF-file.