Rabbi Irving Greenberg heeft begin jaren 1980 drie baanbrekende essays gepubliceerd waarin hij een verhelderende uiteenzetting geeft over de geschiedenis en de toekomst van het Jodendom in een ingrijpend veranderende wereld. De essays zijn later gebundeld en uitgegeven onder de naam Perspectives. Hieronder vindt u als PDF alle drie delen, die in feite één geheel vormen.

Part I:   The Third Great Cycle of Jewish History 
Part II:  Voluntary Covenant
Part III: The Third Era - Power and Politics