Sinds haar oprichting heeft het Levisson Instituut een aantal lezingen en seminars georganiseerd.

Op deze pagina zijn de opnames en teksten opgenomen van lezingen en presentaties die in het kader van het Instituut zijn gehouden. Bovendien vindt u hier enkele klassieke artikelen die
baanbrekend zijn en niet eenvoudig elders toegankelijk zijn.

U kunt de opnames beluisteren, lezen of downloaden als MP3 geluidsdocument (podcasts).
De presentaties en teksten zijn in het PDF-formaat
.
Om de PDF-files te lezen, hebt u de Adobe Reader nodig.
Klik hier 
om het programma gratis te downloaden, het installeert zichzelf.


2014.1
        'Een juweeltje uit Amsterdam' door Alan Morinis
        Lees meer

2012.1
        Dr. Bart Wallet: Joodse Geschiedfilosofie
        Een speciaal samengestelde collegereeks voor de Lerarenopleiding 
        2010-2012, 5 x 2 uur
        Bekijk de beschrijving en de literatuur en volg de colleges via 
        de video-opnames 
2011.3
       Prof. Melila Hellner-Eshed bij de Opening van het Academische
       Jaar 2010-2011: "Awakenings: Preparing for the High Holy Days."
       Beluister de lezing en bekijk de studieteksten hier

2011.2
       Rabbijn prof. Reuven Firestone:
       1. Een openbare lezing getiteld: "A History of Muslim-Jewish
           Relations, Yesterday, Today and Tomorrow"
       2. Voor de rabbijnenstudenten: een serie van 4 seminar sessies,
           waarin dieper werd ingegaan op de Islam, veelal in vergelijking
           met het Jodendom en met nadruk op de joods-moslimse relaties
           in het verleden en het heden en de elementen die daarin van
           veel invloed zijn geweest.
       3. De geluidsopnames en de bestudeerde teksten vindt u hier.

2011.1
      Chazzan Danny Maseng: Een workshop over
      chazzanoet in het kader van het "Professional
      Development" program voor de sjeliché tsiboer.
     
Geluidsopname en bladmuziek.
      De geluidsopnames en de bladmuziek vindt u hier

2010.1
     Drs. Bart Wallet bij de Opening van het
     Academische Jaar 2010-2011:
     "Burgerschap en religieuze identiteitspolitiek.
     De integratie van de Joden in de 19e eeuw
     en het huidige Nederlandse integratiedebat."
     Beluister de lezing

2010.2
     Dr. Rachel Reedijk bij de Opening van het
     Academische Jaar 2010-2011:   
     "Respons van de antropoloog op de voordracht
     van de historicus": in reactie op drs. Wallet.
     Beluister of lees de voordracht

2009.2
     Rabbijn prof. Marc Saperstein bij de Opening van het
     Academische Jaar 2009-2010:
     "Spinoza's Rabbi" Over het boek "Exile in Amsterdam" en over de
      Amsterdamse rabbijn Saul Levi Morteira (1596-1660) en zijn
      befaamde derasjot aan de "Nieuwe Joden".
     Lees meer...
     
2009.1
    Prof. Eli Schleifer's lezing over "The History of the Dutch
    Jewish Synagogue Music", gehouden tijdens de Landelijke
    Oneg Sjabbat in Den Haag op 6 juni 2009.
    Deel 1. - Deel 2

2008.1
    Prof. Eliyahu Schleifer:

    Shtaygers, een lezing over het speciale karakter van
    joodse muziek en in het bijzonder die van het
    chazzanoet: noesach en sjteigers.
    Lees meer... 

2007.3
    Prof. Irene Zwiep bij de Opening van het Academische
    Jaar 2007-2008:
    
...oemetalmidaj joteer mikoelan (BT Taänit 7a). 
     Vijf jaar Levisson Instituut.
     Lees meer...

2007.2
    Prof. Moshe Idel:

    "Kabbalah and Philosophy in 17th Century Amsterdam:
     R. Abraham Cohen Herrera and R. Menashe ben Israel."
 
    
Lees meer...

2007.1
    Rabbijn prof. David B. Ruderman
:
    "
Op zoek naar een Verlosser: Sjabbetai Tswi en de
    invloed van zijn messiaanse gedachtengoed op de
    joodse gemeenschap en de wereld van vandaag."  
   
Lees meer...

2006.2
    Prof. Joshua Schwartz bij de Opening van het
    Academische Jaar 2006-2007:
    "Broken beds and chairs in Mishnah Kelim." 
     Lees meer...

2006.1
    Rabbijn p
rof. Reuven Firestone:
   "If there is only one God, why are there
    so many monotheisms?"  
   
Lees meer...

2005.1
   Prof. Menachem Lorberbaum bij de Opening van het
   Academische Jaar
2005-2006:
  
"Religion and State in Israel."  
   Lees meer...

Overige artikelen

Rabbi David Hartman: Auschwitz of Sinaï?
Opmerking van de Engelse redacteur:
dit indrukwekkende en vaak aangehaalde essay uit 1982 heeft zijn actualiteitswaarde tot op de dag van vandaag behouden en is opnieuw gepubliceerd op 5 oktober 2009.
Lees het artikel...


Rabbi Irving (Yitz) Greenberg
heeft begin jaren 1980 drie baanbrekende essays gepubliceerd waarin hij een verhelderende uiteenzetting geeft over de geschiedenis en de toekomst van het Jodendom in een ingrijpend veranderende wereld.
Lees de essays...

Rabbi Brad Artson
Almachtig? Echt niet!
Hoe wij de God leren kennen die we al liefhebben.
Lees de overdenking...


Jean Améry
Eerbaar antisemitisme -
L’antisemitisme honorable
Een artikel uit 1969 dat actueel blijft.
Lees het artikel in Nederlandse vertaling...
Lees het Franse origineel...

Michel A. Meyer
Where Does the Period of Modern Jewish History begin?
Een lezing/artikel uit 1975 dat een debat inluidde welke nog gaande is.
Lees het artikel...

Terug naar boven