Sjabbat thuis

Op deze pagina staan de geluidsopnamen bij teksten uit het Bensjboekje van de LJG voor:

  • Kidoesj op vrijdagavond en Sjabbatochtend
  • Birkat hamazon – bensjen
  • Sjabbat zemirot
  • Havdala

De opnames zijn gezongen door rabbijn Ruben Bar-Ephraim. De kiddoesj voor vrijdagavond en Sjabbatmorgen is gezongen door Chaim van Unen, Bendigamos door Jo van Beusekom en de havdala door Eli Schleifer.

Er is vaak meer dan één melodie voor een tekst. In de meeste gemeenten worden de melodieën uitwisselbaar gebruikt, waarbij de gewoonten variëren.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer(s) van de tekst in het Bensjboekje.

 

Kidoesj

[16] Kidoesj voor vrijdagavond (CvU)
[18] Kidoesj voor sjabbatochten (CvU)

 

Birkat hamazon – bensjen

[32] Sjier Hamaälot, Psalm 126
[34] Hava Newareech (zimoen) 
[36] Baruch – hazan et hakol

[36] Nodee lecha 
[38] Weal hakol
[38] Racheem
 
[40] Retsee wehachalitseenoe (op Sjabbat)

[40-42] Jaälee wejawoo (op Feestdagen)
[44] Wehasjleem
[44] Baroech (…haEel awinoe)
[44] Harachaman hoe jimloch
[46] Harachaman hoe jefarneseenoe
[46] Harachaman hoe jisjlach lanoe
[48] Harachaman hoe jewareech
[50] Keen jevareech
[52] Bamarom
[52] Harachaman hoe janchilenoe (op Sjabbat)
[54] Harachaman hoe jezakeenoe
[56] Jiroe et Adonai

[58-60] Kort bensjen

 

Sjabbat zemirot

Zie voor een index blz. 77 van het Bensjboekje.

[80] Ja ribon

[84] Tsoer misjelo
[88] Jom zee le-Jisraëel
[96] Halleloeja 1 (Psalm 150)
[96] Halleloeja 2 (Psalm 150 5e regel)
[96] Esa einai (uit Psalm 121)
[98] Dror jikra 1
[100] Mipi El
[103] Ken bakodesj
[110] Ata echad
[110] Lemaän achai (uit Psalm 122)

[112] Bendigamos (JvB)

 

Havdala

[114] Havdala compleet ES mp3
[114] Havdala inleiding: Hine el jesjoeati RBE
[114-116] Havdala RBE (berachot alternatieve versie)
[116] Hamavdil
[116] Eliahoe hanawie
[116] Sjavoea tov
[116] Gott fun Awrohom ES mp3
[116] Gott fun Awrohom pdf bladmuziek (pdf)
[116] Gott fun Awrohom pdf vertaling (pdf)