Diensten Sjalosj Regaliem

Op deze pagina staan links naar bladmuziek en geluidsopnamen voor de avond- en ochtenddienst van de Sjalosj Regaliem, de drie pelgrimsfeesten Pesach, Sjavoeot, Soekot en Simchat Tora. Vaak zijn er meerdere composities voor een tekst. In de meeste gemeenten worden de melodieën uitwisselbaar gebruikt, waarbij de gewoonten variëren.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer van de tekst in de liberale machzor “Seder Moadiem Lesimcha” (herziene uitgave 2022) voor de Sjalosj Regaliem.

De Toralezingen voor de Sjalosj Regaliem worden gezongen volgens de trope van de Nederlandse/West-Europese traditie. Deze trope is voor Sjabbat en de Sjalosj Regaliem dezelfde.

BL = Bram Lagendijk
CU = Chaim van Unen
ES = chazan prof. Eliyahu Schleifer
GN = chazan Gilad Nezer
PK = Petra Katzenstein

# = basismelodie

Sjalosj Regaliem Arviet

Algemeen voor de Sjalosj Regaliem
26 Barechoe – Oema’avir jom – Ki hem chajenoe.jpg
           Barechoe GN.mp3
           Oema’avir jom GN.mp3
           Ki hem chajenoe GN.mp3
28-32 Sjema – Wera’oe wanaw – wene’emar.jpg
           Sjema Jisrael GN.mp3
           Wera’oe wanav GN.mp3
           Wene’emar – chatima Ga’al Jisrael GN.mp3
34-36 (eind Hasjkivenoe) Oesjemor- Wajdaber Mosjee.jpg
           Oefros-Wajdaber Mosjee-Chatsi kaddisj (Lewandowski) ES.mp3
           Wajdaber Mosjee (Ned. Lib. trad.) ES.mp3
           Wajdaber Mosjee (nusach) ES.mp3
46-48 Retsee – Sjalom rav
           Retsee – Sjalom rav (nusach) ES.mp3
218 Kidoesj erev chag
           Kidoesj erev chag (Tucker) CU.m3
           Kidoesj erev chag (trad.) PK.mp3
Sjehechejanoe
           Sjehechejanoe (trad.) PK.mp3

Pesach
36 Chatsi Kaddisj Pesach.pdf
           Chatsi kaddisj Pesach GN.mp3

Sjavoeot
32 Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski).pdf
           Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski) GN.mp3
36 Chatsi Kaddisj Sjavoeot.pdf

Soekot
52 Kaddisj titkabal Soekot
           Kaddisj titkabal Soekot GN.mp3
202 Hosjanot voor de hakafot.jpg
202 Hosjia et amecha (eind hakafot).jpg

Sjemini Atseret-Simchat Tora
14 Asjree chataniem (installatie chataniem)
           Asjree chataniem (installatie chataniem) GN.mp3
52 Jaarkaddisj.pdf
           Jaarkaddisj CU.mp3
208 Ata horeta lada’at pag.1.jpg
208 Ata horeta lada’at pag.2.jpg
208 Ata horeta lada’at pag.3.jpg
           Ata horeta lada’at GN.mp3

Sjalosj Regaliem Sjachariet

Algemeen voor de Sjalosj Regaliem
82 Groot Hallel (Psalm 136).jpg
           Groot Hallel (Ps. 136) GN.mp3
96 Barechoe
           Barechoe GN.mp3
104 Sjema
           Sjema Jisrael GN.mp3
116 Jimloch Adonai
           Jimloch Adonai (intro Ata vechartanoe) ES.mp3
118 Ata vechartanoe
           Ata vechartanoe CU.mp3
           Ata vechartanoe (Lewandowski) ES.mp3
118 Ja’ale wejavo
           Ja’ale wejavo CU.mp3
120 Wehasi’enoe
           Wehasi’enoe CU.mp3
           Wehasi’enoe (Lewandowski) ES.mp3
120 Kadsjenoe – Wetaher libenoe (trad.).pdf
120-124 Retsee-Modiem-Sim sjalom
           Retsee-Modiem-Sim sjalom (nus. Lew.stijl) ES.mp3

HALLEL
130 Beracha voor Hallel.pdf
           Beracha voor Hallel GN.mp3

Zoals in Nederland wordt gezongen
130 Hallel Ps. 113 Halleloeja (trad. Portugees).pdf
           Ps. 113 Halleloeja (trad. Portugees) GN.mp3
132 Hallel Ps. 114 Betseet Jisrael (Admon-Gorochov).pdf
           Ps. 114 Betseet Jisrael (Admon-Gorochov) GN.mp3
136 Hallel Ps. 116 Ma’asjiev (Lewandowski).pdf
           Ps. 116 Ma’asjiv GN.mp3
138 Hallel Ps. 117 Halleloe et Adonai (Lewandowski).pdf
           Ps. 117 Halleloe et Adonai (Lewandowski) GN.mp3
138 Hallel Ps. 118 Hodoe (trad. Pesach).pdf
           Ps. 118 Hodoe (trad. Pesach) GN.mp3
138 Hallel Ps. 118 Min hameetsar (Lewandowski).pdf
           Ps. 118 Min hameetsar (melodie Sjirat hajam, Lewandowski) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Lo amoet (Lewandowski).pdf
           Ps. 118 Lo amoet (Lewandowski) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Odcha (Lewandowski).pdf
           Ps. 118 Odcha (Lewandowski) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Odcha (Amsterdams-Portugees).pdf
           Ps. 118 Odcha (Amsterdam-Portugees) ES.mp3
140 Hallel Ps. 118 Ana Adonai (trad. Pesach).pdf
           Ps. 118 Ana Adonai (trad. Pesach) GN.mp3
140 Hallel Ps. 118 Baroech haba (Amsterdams-Portugees).pdf
           Ps. 118 Baroech haba (Amsterdams-Port.) GN.mp3

Alternatieve melodieën
Ps. 114 Betseet Jisrael (Josef Milet) ES.mp3
Ps. 114 Betset Jisrael (Millet, HUC) ES.mp3
Ps. 115 Adonai zecharanoe ES.mp3
Ps. 115 Adonai zecharanoe (HUC) ES.mp3 
Ps. 117 Halleloe et Adonai (HUC) ES.mp3

Ps. 117-118 Halleloeja-Hodoe (Kol Haneshama).mp3
Ps. 118 Hodoe Ladonai (HUC) ES.mp3
Ps. 118 Min hameetsar (melodie Sjirat HaJam) GN.mp3
Ps. 118 Ozi wezimrat Jah (Kol Haneshama).mp3 
Ps. 118 Kol Rina-Lo amoet-Odecha (HUC) ES.mp3

Ps. 118 Pitchoe li-Odecha (Kol Haneshama).mp3

TORADIENST

158 Hodo al erets (Sulzer).pdf
           Jehalleloe – Ki lekach tov (HUC) ES.mp3
158 Havoe lAdonai (Ps. 29)
           Havoe lAdonai (Ps. 29) (Engels) ES.mp3
           Havoe lAdonai (Ps. 29) (Italiaans) ES.mp3
160 LAdonai ha’arets (Ps. 24)
160 Se’oe sje’ariem (Ps. 24).pdf
           LAdonai ha’arets (Ps. 24) GN.mp3
           LAdonai ha’arets (Ps. 24) BL.mp3
162 Chatsi kaddisj voor maftier
           Chatsi kaddisj voor maftier (Lewandowski) ES.mp3
170 Moesaf kedoesja (Na’aritsecha) (Lewandowski).pdf #
            Moesaf kedoesja (Na’aritsecha) (Lewandowski) GN.mp3 #

Pesach
94 Chatsi Kaddisj Pesach.pdf
           Chatsi kaddisj Pesach GN.mp3
110 Mi chamocha Pesach.pdf
           Mi chamocha Pesach GN.mp3
           Mi chamocha Pesach (alternatief) GN.mp3
194 Tefillat Tal (V. Schlesinger).pdf
           Tefillat Tal (V. Schlesinger) GN.mp3 Met Amsterdam Synagogaal Koor, o.l.v. Ilia Belianko
Sjier Hasjieriem
           Sjier Hasjieriem hfd 1-2 (HUC) ES.mp3
El malee rachamiem Pesach
           Jizkor El malee rachamiem Pesach (HUC) ES.mp3

Sjavoeot
94 Chatsi Kaddisj Sjavoeot.pdf
110 Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski).pdf
           Mi chamocha Sjavoeot (Lewandowski) GN.mp3
138 Hodoe lAdonai (Akdamoet melodie) Sjavoeot.pdf
           Hodoe lAdonai (Akdamoet melodie) GN.mp3
140 Ana Adonai Sjavoeot.pdf
           Ana Adonai (Akdamoet melodie) GN.mp3

Soekot
110 Mi chamocha Soekot.pdf
           Mi chamocha Soekot GN.mp3
138 Hodoe lAdonai Soekot.pdf
140 Ana Adonai Soekot.pdf
142 Kaddisj titkabal Soekot
           Kaddisj titkabal Soekot GN.mp3
202 Hosjanot voor de hakafot.jpg
202 Hosjia et amecha (eind hakafot).jpg
           Hosjia et amecha (eind hakafot) ES.mp3  
           Hosjia et amecha (populair) ES.mp3

Sjemini Atseret-Simchat Tora
52 Jaarkaddisj.pdf
           Jaarkaddisj CU.mp3
138 Hodoe lAdonai Simchat Tora.pdf
140 Ana Adonai Simchat Tora.pdf
182 Lesjoni konanta pag.1.jpg
182 Lesjoni konanta pag.2.jpg
           Lesjoni konanta ES.mp3
208 Ata horeta lada’at pag.1.jpg
208 Ata horeta lada’at pag.2.jpg
208 Ata horeta lada’at pag.3.jpg
           Ata horeta lada’at GN.mp3