Diensten Jom Kipoer

Hieronder vindt u de diensten van Jom Kipoer. Op de hoofdpagina staat nog informatie over de opnamen. Tevens staan daar nog aparte opnamen van chazan Paolo Gorin.

De paginanummers verwijzen naar de tekst in de losse delen van de nieuwe, tijdelijke LJG-machzor: “Sjema Koleenoe – Machzor voor Kol Nidree”, “Sjachar avakesjcha – Machzor voor Jom Kipoer Sjacharit” en “P’tach lanoe sja’ar – Machzor voor Ne’ila“.

Voor de Toralezingen op Jom Kipoer zie hier.

AT = chazan Avery Tracht
CU = Chaim van Unen
ES – chazan prof. Eliyahu Schleifer
GN – chazan Gilad Nezer
JB = Joppe van Beusekom
JW = chazan Josée Wolff
LF – chazan Larry Fine
MB = rabbijn Menno ten Brink
PG – chazzan Paolo Gorin z.l.

# basismelodie

Jom Kipoer Kol Nidree

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “Sjema Koleenoe – Machzor voor Kol Nidree”

6 Kol Nidree 3x.pdf #
          Kol Nidree PG.mp3
          Kol Nidree MB.mp3 #
6 Kol Nidree Aramees (Lewandowski).pdf
6 Kol Nidree Aramees 2.pdf #
          Kol Nidree Aramees GN.mp3 #
8 Wenislach – Slach-na – Wajomer (Lewandowski).pdf
          Wenislach ES.mp3 De eerste zin wordt in deze versie 2x gezongen, de 1e keer op een andere melodie
          Wenislach (Lewandowski) GN.mp3 #
          Selach na – Sjehechejanoe (Lewandowski) GN.mp3 #
          Wenislach – Selach na – Sjehechejanoe MB.mp3
8 Sjehechejanoe.pdf #
12 Barechoe (Lewandowski).pdf #
           Barechoe (Lewandowski) JW.mp3 #
12 Oema’avir jom (Lewandowski).pdf #
           Oema’avir jom PG.mp3
           Oema’avir jom (Lewandowski) JW.mp3 #
14 Ki hem chajenoe.pdf #
            Ki hem chajenoe JW.mp3 #
            Ki hem chajenoe PG.mp3
14 Sjema (Lewandowski).pdf #
            Sjema Jisrael, Baroech sjem CU.mp3 #
16 Wajomer (Sjema 3e paragraaf)
            Wajomer (Sjema 3e paragraaf) CU.mp3 #
16 Lema’an tizkeroe
            Lema’an tizkeroe MB.mp3 #
18 Emet we’emoena.pdf #
            Emet we’emoena JW.mp3 #
18 Wera’oe wanav.pdf #
            Wera’oe wanav JW.mp3 #
            Hama’avir banav PG.mp3
18 Mi chamocha (Lewandowski).pdf #
            Mi chamocha PG mp3
            Mi chamocha (Lewandowski) JW.mp3 #
19 Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) (Lewandowski).pdf #
            Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) PG.mp3
            Wehageen ba’adenoe (2e dl Hasjkivenoe) (A’dam) MB.mp3 #
 22 Ki vajom haze (Lewandowski).pdf #
             Ki wajom haze GN.mp3 #       
             Ki wajom haze MB.mp3 #
22 Chatsi kaddisj (Janowski).pdf #
             Chatsi Kaddisj PG.mp3
             Chatsi Kaddisj (Janowski) ES.mp3 #
42 Jihejoe leratson (Janowski).pdf #
             Jihejoe leratson GN.mp3
44 Ata Melech (Lewandowski).pdf #
             Ata Melech MB.mp3
             Ata Melech PG.mp3
46 Ja’ale (Lewandowski).pdf #
46 Ja’ale tachanoenenoe (Lewandowski).pdf #
             Ja’ale (Lewandowski) GN.mp3 #
52 Ki hinee kachomer 1 en 2 (trad.).pdf
             Ki hinee kachomer 1 GN.mp3
             Ki hinee kachomer 2 GN.mp3
56 Omnam keen (Lewandowski).pdf #
             Omnam keen (Lewandowski) PG.mp3
64 Kapeer – Sjema koleenoe – Hasjiweenoe (Lewandowski).pdf
            Kapeer chata’eenoe CU.mp3
            Sjema koleenoe CU.mp3
66 Al tasjliecheenoe (Lewandowski).pdf
            Al tasjlicheenoe CU.mp3
            Al tasjlicheenoe PG.mp3 
66 Al ta’azweenoe.pdf
            Al ta’azweenoe CU.mp3
            Al ta’azweenoe (nusach) PG.mp3
66 Inleiding tot Ki anoe amcha.pdf
66 Ki anoe amcha (trad.).pdf             
              Ki anoe amcha GN.mp3
68 Ana tawo lefanecha – Asjamnoe.pdf
              Ana tawo lefanecha CU.mp3
              Ana tawo lefanecha PG.mp3
68 Asjamnoe bagadnoe CU.mp3
              Asjamnoe bagadnoe PG.mp3
70 Ma nomar lefanecha.pdf
              Ma nomar – Oevecheen jehi GN.mp3
72 Al cheet (respons, noesach, ki ata salchan) (Lewandowski, nusach).pdf
              Ata jodeea razei olam (noesach) LF.mp3
              Al Cheet (zonder herhaling) PG.mp3
              Al Cheet BL.mp3
86 Avienie Malkeenoe (trad.).pdf  Op blz. 5, 2e regel: cha-nee-noe moet cho-neenoe zijn.  
               Avienoe Malkeenoe PG.mp3
100 Adon haselichot (trad. sefard.).pdf #
               Adon haselichot (trad. sefard.) GN.mp3 #
102 Adon Olam
               Adon Olam BL.mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida.mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie blz. 67-68, 78, 79, 81.
De chatimot (eindberachot) blijven qua muziek dezelfde als op Rosj Hasjana, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.

 

Jom Kipoer Sjacharariet en Toradienst

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “Sjachar avakesjcha – Machzor voor Jom Kipoer Sjacharit”

2 Sjachar avakesjcha
          Sjachar Avakesjcha (Helfman) ES.mp3
3 Adon olam
           Adon Olam voor de Hoge Feestdagen (Baer) ES.mp3
4 Elohai nesjama
           Elohai nesjama CU.mp3
4 Ochtendberachot
           Ochtendberachot (begin) CU.mp3
5 Wihie ratson (nusach)
           Wihie ratson (noesach) CU.mp3
6 Lefichach anachnoe
           Lefichach anachnoe CU.mp3
7 Ata hoe ad sjelo nivra
           Ata hoe ad sjelo nivra CU.mp3
8 Baroech sjeamar
           Baroech sjeamar ES.mp3
23 Sjirat Hajam (Ex.15) (trad.).pdf
           Sjirat Hajam (trad.) AT.mp3
24 Ki lAdonai hameloecha
           Ki lAdonai Hameloecha CU.mp3
27 HaEl – Grote Hamelech
           HaEl-Grote HaMelech CU.mp3
27 Jisjtabach
          Jisjtabach CU.mp3
28 Chatsi kaddisj
29 Barechoe (Lewandowski).pdf
          Barechoe (Lewandowski) CU.mp3
          Kaddisj en Barechoe (Adler) ES.mp3
29-30 Jotser or – Hakol jodoecha – Or chadasj
          Jotser or – Hakol jodoecha – Or chadasj CU mp3 (op sjabbat)
          Jotser or CU.mp3 (op weekdagen)
De eerste twee regels op blz. 254 van de machzor,
Dan de eerste twee regels op blz. 256 op dezelfde noesach
Vervolg met Ma raboe zoals hieronder.
            Eli Schleifer’s versies van Jotser or en chatimot mp3 Zie oude machzor blz. 254-255, 258, 263
29 Ka’amoer (nusach-Spiro).pdf #
            Ka’amoer (nusach-Spiro) JW.mp3 #
30 Ma raboe ma’asecha
            Ma raboe ma’asecha CU.mp3
31 El Adon
32 Or chadasj
            Or chadasj CU.mp3  (link werkt niet!)
34 Sjema Jisrael
            Sjema Jisrael CU.mp3
            Wajomer (3e paragraaf Sjema) CU.mp3
            Mosjè oewenee Jisrael – ga’al Jisraél PG.mp3
48 Amida Avot
            Amida Awot deel 1 CU.mp3
            Amida Awot deel 2 Misod chachamiem CU.mp3 
            Amida Awot deel 3 Zochreenoe CU.mp3
48 Gevoerot
             Gevoerot deel 1 Ata gibor CU.mp3  De woorden ‘Masjiev haroeach…’ moeten niet gezongen worden!
             Gevoerot deel 2 Mi chamocha CU.mp3
51 Oevechen imroe lElohiem
              Oevecheen imroe lElohiem CU.mp3
53 Le’El orech dien
              Le’El orech dien ES.mp3
54 Kedoesja in sjachariet
               Kedoesja in Sjachariet CU.mp3 
54 Ledor wador.pdf
55 Oevechen (3x) – Wetimloch – Kadosj ata.pdf 
               Oevechen ten kavod CU.mp3
               Oevechen tsadikiem CU.mp3
               Wetimloch CU.mp3
56 Ata wechartanoe
               Ata wechartanoe ES (Lewandowski).mp3
56 Ja’ale wejavo
               Ja’ale wejavo CU.mp3
               Ja’ale wejavo ES.mp3
57 Sjofeet kol ha’arets
               Sjofeet kol ha’arets CU.mp3
58 Adonai Adonai
               Adonai Adonai CU.mp3 Voorafgaand aan het tweemaal gezongen ‘Adonai Adonai‘ wordt vaak een derde keer toegevoegd na het woord ‘wajikra’ .
                Adonai Adonai (1e keer) JB.mp3
                Adonai Adonai CU.mp3
58 Slach lanoe
                 Slach lanoe CU.mp3
59 Kapeer – Sjema koleenoe – Hasjiveenoe (Lewandowski).pdf
59 (Elohenoe) Al tasjlicheenoe (Lewandowski).pdf
                 Kapeer chata’enoe CU.mp3
                 Sjema koleenoe CU.mp3
                 Amareenoe – Al tasjlicheenoe CU.mp3
60 (Elohenoe) Al ta’azveenoe.pdf
                 (Elohenoe) – Al ta’azveenoe CU.mp3
61 Inleiding tot Ki anoe amcha.pdf
61 Ki anoe amcha.pdf
61 Anoe melee’ee awon (slot van Ki anoe amcha).pdf
                  (Elohenoe) – Ki anoe amcha CU.mp3
62 Ana tavo – Asjamnoe.pdf
62 Asjamnoe (Lewandowski).pdf
                Ana tavo lefanècha CU.mp3
                Asjamnoe bagadnoe CU.mp3
62 Ma nomar lefanècha (nusach).pdf
                Ma nomar – Oevecheen jehie GN.mp3
                Oevecheen jehie CU.mp3
63 Al cheet (Lewandowski).pdf
                 Al cheet BL.mp3
64 Ki aata salchan
                 Ki ata salchan CU.mp3
64 Mi El kamocha.pdf
                 Mi El kamocha GN.mp3
65 Mechal la’awonoteenoe.pdf
                 Mechal la’awonoteenoe GN.mp3
65 Kadsjenoe – Wetaher libenoe (trad.).pdf
65 Retsee
                 Retsee CU.mp3
66 Modiem
                 Modiem CU.mp3
66 Birkat kohaniem
                 Birkat Kohaniem CU.mp3
67 Sim sjalom
67 Besefer chajiem.pdf
                  Sim sjalom deel 1 en 2 BL.mp3
                  Sim sjalom deel 2 Besefer chajiem CU.mp3
68 Avinoe malkeenoe (trad.).pdf   Op blz. 5, 2e regel: cha-neenoe moet zijn cho-neenoe  
                  Avinoe malkeenoe PG.mp3
70 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj).pdf
                  Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) PG.mp3
71 Een kamocha (Sulzer).pdf
71 Adonai Adonai 3x (sefard.).pdf
71 Wa’ani tefilati (Naumbourg).pdf
72 Sjema – Echad – Gadloe.pdf   
72 Lecha Adonai – Romemoe (Lewandowski).pdf

80 Chatsi Kaddisj voor maftier.pdf
87 Asjree (Sulzer).pdf
88 Jehaleloe – Hodo al erets (Sulzer).pdf
91 Oevenoecho – Ki Lekach – Hasjiveenoe (Lewandowski).pdf

TORADIENST
Zie voor de Toradienst de Toradienst op Rosj Hasjana sjachariet.


Jom Kipoer Moesaf

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar de oude LJG-machzor voor Jom Kipoer.

361 Moesaf Kaddisj.pdf
361 Moesaf Kaddisj (Janowski).pdf
                Moesaf Kaddisj ES (Janowski) mp3
                Moesaf Kaddisj PG.mp3
                Moesaf Kaddisj CU.mp3
376 Amida Awot – zochreenoe.pdf
                Amida Awot deel 1 CU.mp3
                Amida Awot deel 2 Ochila laEl JB.mp3
                Amida Awot deel 3 Zochreenoe CU.mp3
                Amida Awot deel 3 Zochreenoe (alternatieve versie) JB.mp3
378-380 Amida Gevoerot Mechalkeel.pdf
                Gewoerot deel 1 Ata gibor CU mp3  De woorden ‘Masjiev haroeach…’ moeten niet worden gezongen.
                 Gewoerot deel 2 Mechalkeel (moesaf) PG.mp3
                 Gewoerot deel 2 Od bo nisjmato JP.mp3
                 Gewoerot deel 3 Mi chamocha CU.mp3
                 Gewoerot deel 3 Mi chamocha (alternatieve versie) JP.mp3
388 Oenetanè tokef deel 1 pdf
388 Oenetanè tokef deel 2 Kevakarat pdf
389 Oenetanè tokef deel 3 Ki chesjimcha pdf
                 Oenetanè Tokef compleet GN mp3
                 Oenetanè Tokef bijna compleet MtB mp3
391 Moesaf Kedoesja (Lewandowski).pdf
                 Moesaf Kedoesja (Lewandowski) GN mp3
392 Ledor wador (Katchko).pdf     
394 Haochez bejad – de chazzan teksten.pdf
  Deze muziek en de volgende horen bij elkaar.
394 Haochez bejad – de antwoorden.pdf
                 Haochez bejad CU.mp3
397 Oevecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata (Lewandowksi).pdf
                 Oevecheen teen pachdecha CU.mp3
                 Oevecheen teen kawod CU.mp3
                 Oeveecheen tsadiekiem CU.mp3
399 Weje’etajoe (Lewandowski).pdf   
                 Wejè’ètajoe (zonder koor) (Lewandowski) MB.mp3
400 Wetimloch
                 Wetimloch CU.mp3
400 Kadosj ata
                  Kadosj ata (alternatieve versie) JB.mp3
402 Aresjet sefateenoe
                 Aresjet sefateenoe JB.mp3
403 Grote Aleenoe.pdf
                 Grote Aleenoe CU.mp3
404-409 Wechach haja omer.pdf
                 Wechach – Awoda CU.mp3
                 Kakatoev betorat Mosjè ES.mp3  
                 Kakatoev betorat Mosjè GN.mp3
                 Wehakohaniem (Lewandowski, zonder begeleiding) ES.mp3
                 Weaf Hoe (einde van de Awoda) ES.mp3
413 Al tavo (Lewandowski)
                  Al tavo (Lewandowski) GN.mp3   
416 Kaper – Sjema Koleenoe – Hasjieweenoe (Lewandowski).pdf
                 Kaper chata’eenoe CU.mp3
                 Sjema koleenoe CU.mp3
416 Amareenoe – Al tasjliecheenoe (Lewandowski).pdf
                 Amareenoe – Al tasjliecheenoe CU mp3
417 (Eloheenoe) Al ta’azweenoe.pdf
                 (Elohénoe) – Al ta’azwénoe CU mp3
418 Introductie Ki anoe amcha.pdf
418 Ki anoe amcha.pdf
418 Anoe melee’ee awon (einde van Ki anoe amcha).pdf
                 (Elohénoe) – Ki anoe amcha CU mp3
419 (Eloheenoe) Ana tavo – Asjamnoe.pdf
419 Asjamnoe.pdf
                (Elohénoe) – Ana tavo lefanècha CU.mp3
                Asjamnoe bagadnoe CU.mp3
420 Hirsjanoe oefasjanoe.pdf
                Hirsjanoe oefasjanoe LF.mp3
421 (Eloheenoe) Slach oemechal.pdf
422 Ma nomar lefanecha.pdf

               Ma nomar – Oevecheen jehie GN.mp3
423 Al Cheet (Lewandowski) – Ki ata salchan.pdf
               Al cheet BL mp3
               Ki ata salchan CU mp3
425 Mi El kamocha.pdf
               Mi El kamocha CU mp3
427 (Eloheenoe) Mechal la’awonoteenoe.pdf
               (Eloheenoe) Mechal la’awonoténoe GN mp3
428 Kadesjeenoe (trad.).pdf
429 Retsee
               Retsee CU.mp3
429 Modiem
               Modiem CU mp3 
431 Sim sjalom
431 Besefer chajiem pdf
431 Birkat kohaniem
               (Eloheenoe) Birkat Kohaniem CU.mp3
                Sim sjalom deel 1 en 2 BL mp3
                Sim sjalom deel 2 Beséfèr chajiem CU.mp3
432 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj).pdf
                Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) PG.mp3


Jom Kipoer Jizkor

Voor deze herdenkingsdienst van Jom Kipoer wordt een apart boekje gebruikt. Dit boekje kan hier worden gedownload.
De paginanummers verwijzen naar de oude LJG machzor, waar de Hebreeuwse teksten ook staan.

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN

351 Enosj kechatsier jamav.pdf 
                Enosj kechatsier jamav PG.mp3
351 Adonai ma adam.pdf
                Adonai ma adam PG.mp3
                Adonai ma adam (Adler).mp3
354 El malee rachamiem.pdf
                 El malee rachamiem PG.mp3
355 Sjiwitie.pdf
                 Sjiwitie Adonai PG.mp3
                 Sjiwitie Adonai (Blumenthal).mp3


Jom Kipoer Ne’ila

BLADMUZIEK EN GELUIDSOPNAMEN
Paginanummers verwijzen naar “P’tach lanoe sja’ar – Machzor voor Ne’ila”.

2 El nora alila.pdf
          El nora alila PG.mp3
          El nora alila GN.mp3
3 Asjree in Neila.pdf
8 Neila-Kaddisj (Lewandowski).pdf
            Neila-kaddisj (Lewandowski) ES.mp3
            Neila-Kaddisj (Lewandowski) GN.mp3
18 Avot in Neila deel 1.pdf
            Amida Avot in Neila deel 1 (Lewandowski) ES.mp3
            Amida Avot in Neila (egalitair) deel 1 (Lewandowski) ES.mp3
            Amida Avot in Neila deel 1 GN.mp3
18 Avot in Neila deel 2 Zochrenoe lechaim.pdf
            Amida Avot Emoeniem gasjoe GN.mp3            
            Avot Zochrenoe – Ata gibor (begin Gevoerot) GN.mp3
18 Avot in Neila Melech ozer – begin Gevoerot.pdf
1. De toevoeging ‘Mashiev haroeach…’ moet worden overgeslagen.
2. T
ijdens Ne’ila wijzigt ‘kotwenoe’ in ‘chotmenoe’.
3. Er is een melodiewijziging aan het eind van de berachot en in de chatima.
18 Gevoerot 2 Mechalkel Chaim in Neila.pdf
            Gevoerot Mechalkel chaim PG.mp3
18 Jah sjimcha 1&5 (Lewandowski).pdf
           Jah sjimcha 1&5 GN.mp3
           Jah sjimcha PG.mp3
           Ja sjimcha – Mi chamocha PG.mp3
20 Amsterdamse kedoesja
            Amsterdamse Kedoesja PG.mp3
22 Oevecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata (Lewandowski).pdf
25 Petach lanoe sja’ar
            Petach lanoe sja’ar PG.mp3
27 Bemotsa’ee menoecha
            Bemotsa’ee menoecha PG.mp3
27 Adonai Adonai
            Adonai Adonai PG.mp3 
27 Jisrael nosja-Jachbi’eenoe-Jasjmi’eenoe (Lewandowski).pdf
            Jisrael nosja bAdonai (Lewandowski) GN.mp3
(545) Ro’ee Jisrael PG.mp3 (niet in nieuwe machzor!)
28 Zechor lanoe
            Zechor lanoe PG.mp3
29 Kaper – Sjema Koleenoe – Hasjivenoe (Lewandowski).pdf
            Kaper chata’eenoe CU.mp3
            Sjema koleenoe CU.mp3
29 Al tasjlicheenoe (Lewandowski).pdf
            Amareenoe – Al tasjlicheenoe CU.mp3
31 Al ta’azveenoe.pdf
            Al ta’azveenoe CU.mp3
32 Introductie Ki anoe amcha.pdf
32 Ki anoe amcha.pdf
32 Anoe melee’ee avon (eind Ki anoe amcha).pdf
             Ki anoe amcha CU.mp3
33 Ana tavo – Asjamnoe – Sarnoe mimitswotecha.pdf
             Ana tavo lefanecha CU.mp3
33 Asjamnoe (Lewandowski).pdf
             Asjamnoe bagadnoe (Lewandowski) CU.mp3
35 Mechal la’avonoteenoe.pdf
             Mechal la’avonoteenoe GN.mp3
36 Kadsjeenoe – Wetaher libeenoe (trad.).pdf  
38 Besefer chajiem.pdf
39 Avinoe Malkeenoe (trad.).pdf
De uitspraak moet zijn ‘cho-neenoe’ en niet ‘cha-neenoe’.
Tijdens Ne’ila wijzigt ‘kotwenoe’ in ‘chotmenoe’.
             Avinoe Malkeenoe PG.mp3
41 Kaddisj titkabal (Soekotkaddisj).pdf
             Soekotkaddisj PG.mp3
42 Sjeimes
             Sjeimes in Neila PG.mp3