Diensten Jom Kipoer

Hieronder vindt u de diensten van Jom Kipoer. Op de hoofdpagina staat nog informatie over de opnamen. Tevens staan daar nog aparte opnamen van chazan Paolo Gorin.

Op enkele plaatsen is de tekst in de machzor in de tussenliggende jaren iets gewijzigd en representeert de opname de oudere versie. Die is dan als regel aangegeven in een notitie bij de link. Omdat de opnames live zijn gemaakt, bevatten ze wel eens een verkeerd uitgesproken woord. Als je niet zeker bent van de juiste uitspraak, kun je dat het best aan de plaatselijke rabbijn vragen.

De bestandsnaam begint met het bladzijdenummer(s) van de tekst in de LJG-machzor. De bladzijdenummers in de Kol nidree dienst verwijzen naar de proefmachzor voor deze avonddienst.

Voor de Toralezingen op Jom Kipoer zie hier.

Jom Kipoer Kol nidree

BLADMUZIEK

6 Kol Nidree 3x pdf
6 Kol Nidree Aramees pdf
6 Kol Nidree Aramees 2 pdf
8 Wenislach – Slach-na – Wajomer pdf
8 Sjehechejanoe pdf
12 Barechoe pdf
44 Ata Melech pdf
46 Ja’ale pdf
52 Ki hinee kachomer 1 en 2 pdf
64 Kapeer – Sjema koleenoe – Hasjiweenoe pdf
66 Al tasjliecheenoe pdf
66 Al ta’azweenoe pdf
66 Inleiding tot Ki anoe amcha pdf
66 Ki anoe amcha pdf
68 Ana tawo lefanecha – Asjamnoe pdf
70 Ma nomar lefanecha pdf
72 Al cheet (respons, noesach, ki ata salchan) pdf
86 Awienoe Malkeenoe pdf  Op blz. 5, 2e regel: cha-nee-noe moet cho-neenoe zijn.  
100 Adon haselichot pdf

GELUIDSOPNAMEN

PG – chazzan Paolo Gorin z.l.
ES – chazzan prof. Eliyahu Schleifer
GN – chazzan Gilad Nezer
LF – chazzan Larry Fine
BL – chazzan Bram Lagendijk
MtB – rabbijn Menno ten Brink
Waar geen afkorting staat zijn de teksten gezongen door Chaim van Unen.

6 Kol Nidree PG mp3
6 Kol Nidree MtB mp3
6 Kol Nidree Aramees GN mp3
6 Wenislach ES mp3  De eerste zin wordt in deze versie 2 keer gezongen, de eerste keer op een andere melodie
6 Wenislach GN mp3
6 Selach na – Sjehechejanoe GN mp3
6 Wenislach – Selach na – Sjehechejanoe MtB mp3
12 Barechoe mp3
12 Oema’awier jom mp3
12 Oema’awier jom PG mp3
14 Ki hem chajeenoe mp3
14 Ki hem chajeenoe PG mp3
14 Sjema Jisraël, Baroech Sjem mp3
16 Lema’an tizkeroe MtB mp3
18 Emet We’emoena kol zot mp3
18 Hama’awier banav mp3
18 Hama’awier banav PG mp3
18 Mi chamocha mp3
18 Mi chamocha PG mp3     
20 Wehageen ba’adeenoe (Hasjkieweenoe 2e deel) MtB mp3
20 Wehageen ba’adeenoe (Hasjkieweenoe 2e deel) PG mp3
22 Ki wajom haze GN mp3        
22 Ki wajom haze MtB mp3
22 Chatsi Kaddisj PG mp3
22 Chatsi Kaddisj ES Lew. (Janowski versie) mp3
42 Jihejoe leratson GN mp3
44 Ata Melech MtB mp3
44 Ata Melech PG mp3
46 Ja’ale GN mp3
48 (Eel melech) Adonai Adonai mp3
48 Adonai Adonai eerste keer JP mp3
52 Ki hinee kachomer 1 GN mp3
52 Ki hinee kachomer 2 GN mp3
56 Omnam Ken PG mp3
56 Omnam Ken (compleet) BL mp3
64 Kapeer chata’eenoe mp3
64 Sjema koleenoe mp3
66 Al tasjlicheenoe mp3
66 Al tasjlicheenoe PG mp3 
66 Al ta’azweenoe mp3
66 Al ta’azweenoe (noesach) PG mp3
66 Ki anoe amcha GN mp3
68 Ana tawo lefanecha mp3
68  Ana tawo lefanecha PG mp3
68 Asjamnoe bagadnoe mp3
68 Asjamnoe bagadnoe PG mp3
70 Ma nomar – Oewechén jehi GN mp3
72 Ata jodeea razei olam (noesach) LF mp3
72 Al Cheet (zonder herhaling) PG mp3
72 Al Cheet BL mp3 Net als in het Asjamnoe herhaalt de gemeente elke regel na de chazzan.
86 Awienoe Malkeenoe PG mp3
100 Adon haselichot GN mp3
102 Adon Olam BL mp3

Eli Schleifer: Chatimot in the Amida mp3
Zie machzor Hoge Feestdagen blz. 132 (2x), 146-147, 152, 154.
Als de Amida wordt herhaald in de Sjachariet, zie blz. 67-68, 78, 79, 81.
De chatimot (eindberachot) blijven qua muziek dezelfde als op Rosj Hasjana, maar let op de andere bewoordingen in de tekst.

Jom Kipoer Sjacharariet en Toradienst

BLADMUZIEK

247 Sjierat Hajam [Sjemot 15] pdf
254 Barechoe pdf   
269 & 317 Kadsjenoe – Wetaher libenoe (trad.).pdf
292 Ledor wador pdf
293 Oewechén (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf     
307 Kapér – Sjema Kolénoe – Hasjivénoe pdf
307 (Elohénoe) Al tasjlichénoe pdf
308 (Elohénoe) Al taäzwénoe pdf
309 Inleiding tot Ki anoe amcha pdf
309 Ki anoe amcha pdf
309 Anoe melé’ë awon (slot van Ki anoe amcha) pdf
310 (Elohénoe) Ana tawo – Asjamnoe pdf
310 Asjamnoe pdf
311 Ma nomar lefanècha pdf
312 Al Chét pdf
314 Mi Él kamocha pdf
316 (Elohénoe) Mechal laäwonoténoe pdf
320 Beséfèr chajiem pdf
321 Awienoe Malkénoe pdf   Op blz. 5, 2e regel: cha-neenoe moet zijn cho-neenoe  
324 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) pdf
325 Én kamocha pdf
326 Adonai Adonai 3x pdf
326 Waäni tefilati pdf
327 Sjema – Echad – Gadloe pdf   
327 Lecha Adonai – Romemoe pdf

361 (333) Chatsi Kaddisj voor maftier pdf
344 Asjré pdf
347 Jehaleloe – Hodo al èrèts (Sulzer) pdf
347 Oewenoecho – Ki Lekach – Hasjiewenoe pdf

GELUIDSOPNAMEN

215 Sjachar Awakesjcha (Helfman) ES mp3
216 Adon Olam voor de Hoge Feestdagen [Baer] ES mp3    
217 Elohai nesjama CU mp3
217 Ochtendberachot (begin) CU mp3
218 Wehie ratson (noesach) CU mp3
220 Lefiechach anachnoe CU mp3
221 Ata hoe ad sjelo nivra CU mp3
222 Baroech sjeamar ES mp3
247 Sjierat Hajam (A. Tracht) mp3
249 Kie L’Adonai Hameloecha CU mp3
252 Ha’Él – Great HaMelech CU mp3
253 Jisjtabach mp3
254 Kaddisj en Barechoe ES mp3 Deze Kaddisj staat niet in de huidige machzor.
254 Barechoe CU mp3

Op Sjabbat: 
254-256 Jotser or – Hakol jodoecha – Or chadasj CU mp3
Hier kan El Adon worden toegevoegd vóór LaEl asjer.

Op weekdagen: 
254 Jotser or CU mp3
De eerste twee regels op blz. 254 van de machzor,
Dan de eerste twee regels op blz. 256 op dezelfde noesach
Vervolg met Ma raboe zoals hieronder.

256 Ma raboe ma’asecha CU mp3 
256 Or chadasj CU mp3

Eli Schleifer’s versies van Jotser or en chatimot mp3 Zie machzor blz. 254-255, 258, 263

259 Sjema Jisraél CU mp3
261 Wajomer (3e paragraaf van het Sjema) CU mp3
262 Mosjè oewené Jisraél – ga’al Jisraél mp3
278 Amida Awot deel 1 CU mp3
278 Amida Awot deel 2 Misod chachamiem CU mp3 
279 Amida Awot deel 3 Zochrénoe CU mp3
279 Gewoerot deel 1 Ata gibor CU mp3  e woorden ‘Masjiev haroeach…’ moeten niet gezongen worden!
279 Gewoerot deel 2 Mie chamocha CU mp3
284 (Uwechén) Imroe lelohiem CU mp3
290 Le’él orech dien ES mp3 
291 Kedoesja in Sjachariet CU mp3  
293 Uwechén tén pachdecha CU mp3
294 Uwechén tén kavod CU mp3
294 Uwechén tsadiekiem CU mp3
294 Wetimloch CU mp3
295 Ata wechartanoe ES (Lewandowski) mp3
296 Jaälè wejawo CU mp3
296 Jaälè wejawo ES mp3 De woorden ‘bejom hazikaron haze’ moeten worden bejom hakipoeriem haze’. 
296 Slach lanu CU mp3
298 (El erech) Adonai Adonai CU mp3 Voorafgaand aan het tweemaal gezongen ‘Adonai Adonai‘ wordt vaak een derde keer toegevoegd na het woord ‘wajikra’ .
298 Adonai Adonai eerste keer JP mp3
300 Sjofét kol ha’arets CU mp3
302 (El melech) Adonai Adonai CU mp3 Zie ook 298 hierboven.
307 Kaper chataénoe CU mp3
307 Sjema kolénoe CU mp3
307 Amarénoe – Al tasjlichénoe CU mp3
308 (Elohénoe) – Al ta’azwénoe CU mp3
309 (Elohénoe) – Kie anoe amcha CU mp3
310 (Elohénoe) – Ana tawo lefanècha CU mp3
310 Asjamnoe bagadnoe CU mp3
311 Ma nomar – Uwechén jehie GN mp3
312 Uwechén jehie CU mp3
312 Al chét BL mp3
314 Kie ata salchan CU mp3
314 Mie Él kamocha GN mp3
316 (Elohénoe) Mechal la’awonoténoe GN mp3
318 Retsé CU mp3
318 Modiem CU mp3
319 (Elohénoe) Birkat Kohaniem CU mp3
320 Siem sjalom deel 1 en 2 BL mp3
320 Siem sjalom deel 2 Beséfèr chajiem CU mp3
321 Awienoe Malkénoe PG mp3
324 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) PG mp3

Toradienst
Zie voor de Toradienst de Toradienst op Rosj Hasjana sjachariet hierboven.

Jom Kipoer Moesaf

BLADMUZIEK

361 Moesaf-Kaddisj pdf
361 Moesaf Kaddisj, Janowski versie pdf
376 Amida Awot – zochrenoe pdf
378-380 Amida Gewoerot Mechalkél pdf
388 Oenetanè tokef deel 1 pdf
388 Oenetanè tokef deel 2 Kevakarat pdf
389 Oenetanè tokef deel 3 Kie chesjimcha pdf
391 Moesaf-Kedoesja pdf
392 Ledor wador pdf     
394 Haochez bejad – de chazzan teksten pdf
  Deze muziek en de volgende horen bij elkaar.
394 Haochez bejad – de antwoorden pdf
397 Oewecheen (3x), Wetimloch, Kadosj ata pdf
399 Weje’etajoe pdf   
403 Grote Aleenoe pdf
404-406-408 Wechach haja omer.pdf
416 Kaper – Sjema Koleenoe – Hasjieweenoe pdf
416 Amareenoe – Al tasjliecheenoe pdf
417 (Eloheenoe) Al ta’azweenoe pdf
418 Introductie Kie anoe amcha pdf
418 Kie anoe amcha pdf
418 Anoe melee’ee awon (einde van Kie anoe amcha) pdf
419 (Eloheenoe) Ana tawo – Asjamnoe pdf
419 Asjamnoe pdf
420 Hirsjanoe e.v. pdf
421 (Eloheenoe) Slach oemechal pdf   
422 Ma nomar lefanecha pdf

423 Al Cheet pdf
425 Mie eel kamocha pdf
427 (Eloheenoe) Mechal la’awonoteenoe pdf
428 Kadesjeenoe pdf   
431 Besefer chajiem pdf
432 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) pdf

GELUIDSOPNAMEN

361 Moesaf-Kaddisj ES (Janowski) mp3
361 Moesaf-Kaddisj PG mp3
361 Moesaf-Kaddisj CU mp3
376 Amida Awot deel 1 CU mp3
377 Amida Awot deel 2 Ochila laEl JP mp3
377 Amida Awot deel 3 Zochrénoe CU mp3
377 Amida Awot deel 3 Zochrénoe (alternatieve versie) JP mp3
378 Gewoerot deel 1 Ata gibor CU mp3  De woorden ‘Masjiev haroeach…’ moeten niet worden gezongen.
378 Gewoerot deel 2 Mechalkél PG (moesaf) mp3
378 Gewoerot deel 2 Od bo nisjmato JP mp3
380 Gewoerot deel 3 Mie chamocha CU mp3
380 Gewoerot deel 3 Mie chamocha (alternatieve versie) JP mp3
381 Ma’asé Elohénoe GN mp3 
388 Oenetanè Tokef compleet GN mp3
388 Oenetanè Tokef bijna compleet MtB mp3
391 Moesaf Kedoesja GN mp3
394 Haochez bejad CU mp3
397 Oewechén tén pachdecha CU mp3
398 Oewechén tén kawod CU mp3
398 Oewechén tsadiekiem CU mp3
399 Wejè’ètajoe (zonder koor) MtB mp3
400 Wetimloch CU mp3
400 Kadosj ata (alternatieve versie) JP mp3
402 Arèsjèt sefaténoe JP mp3
403 Grote Alénoe CU mp3
404, 406, 408 Wechach – Awoda CU mp3
404, 406, 408 Kakatoev betorat Mosjè ES mp3  
404, 406, 408 Kakatoev betorat Mosjè GN mp3
405, 406, 408 Wehakohaniem ES (Lew. zonder begeleiding).mp3
405, 407, 409 We-af Hoe (einde van de Awoda) mp3
413 Al tawo [Lewandowski] GN mp3   
416 Kapèr chata’énoe CU mp3

416 Sjema kolénoe CU mp3
416 Amarénoe – Al tasjliechénoe CU mp3
417 (Elohénoe) – Al ta’azwénoe CU mp3
418 (Elohénoe) – Kie anoe amcha CU mp3
419 (Elohénoe) – Ana tawo lefanècha CU mp3
419 Asjamnoe bagadnoe CU mp3
420 Hirsjanoe oefasjanoe mp3
422 Ma nomar – Oewechén jehie GN mp3
423 Al chét BL mp3
423 Kie ata salchan CU mp3
425 Mie Él kamocha CU mp3
427 (Elohénoe) Mechal la’awonoténoe GN mp3
429 Retsé CU mp3
429 Modiem CU mp3
431 (Elohénoe) Birkat Kohaniem CU mp3
431 Siem sjalom deel 1 en 2 BL mp3
431 Siem sjalom deel 2 Beséfèr chajiem CU mp3
432 Kaddisj titkabal (Beutelkaddisj) PG mp3

 

Jom Kipoer Jizkor

Voor deze herdenkingsdienst van Jom Kipoer wordt een apart boekje gebruikt. Dit boekje kan hier worden gedownload.
De Hebreeuwse teksten zijn dezelfde als in de machzor. Bij de bladmuziek en de opnames staan de bladzijdenummers in de machzor.

BLADMUZIEK

351 Enosj kechatsier jamav pdf 
351 Adonai ma adam pdf  
354El malee rachamiem pdf
355 Sjiwietie pdf

GELUIDSDOPNAMEN

351 Enosj kechatsier jamav PG mp3
351 Adonai ma adam PG mp3 
351 Adonai ma adam [Adler] mp3
354 El malee rachamiem PG mp3
355 Sjiwietie Adonai PG mp3
355 Sjiwietie Adonai [Blumenthal] mp3

 

Jom Kipoer Ne’ila

BLADMUZIEK

510 El nora alila pdf
511 Ashre in Neila pdf
515 Yah Shimcha 1&5 pdf
517 Neila-Kaddish pdf  Volg voor de tekst de machzor.
533 Avot in Neila deel 1 pdf 
534 Avot in Neila deel 2 Zochrenu pdf
534 Avot in Neila 3 Melech ozer – begin of Gevurot pdf
534 Gevurot 2 Mechalkel Chaim in Neila pdf
539 Uvechen (3x), Vetimloch, Kadosh ata pdf
544 Yisrael-Yachbi’enu-Yashmi’enu pdf  
551 Kaper – SHema Kolenu – Hashivenu pdf
552 (Elohenu) Al tashlichenu pdf
553 (Elohenu) Al ta’azwenu pdf
553 Introductie Ki anu amcha pdf
553 Ki anu amcha pdf
554 Anu mele’e avon (end of Ki anu amcha) pdf
554 (Elohenu) ana tavo – Ashamnu pdf
555 Ashamnu pdf
560 (Elohenoe) Mechal la’avonotenu pdf
560 Kadshenu pdf   
563 Besefer chajim pdf
564 Avinu Malkenu pdf
Op blz. 5, 2e regel moet de uitspraak zijn ‘cho-neenoe’ en niet ‘cha-neenoe’.
Tijdens Ne’ila wijzigt ‘kotwenoe’ in ‘chotmenoe’.
567 Kaddish titkabal (Sukkotkaddish) pdf

GELUIDSOPNAMEN 

510 El nora alila PG mp3
510 El nora alila GN mp3
515 Ya Shimcha PG mp3
515 Ya Shimcha 1&5 GN mp3
517 Neila-kaddish ES mp3
517 Neila-Kaddish GN mp3
533 Amida Avot in Neila deel 1 ES mp3
533 Amida Avot in Neila (egalitair) deel 1 ES mp3
533 Amida Avot in Neila deel 1 GN mp3
533 Amida Avot part 2 Emunim gashu GN mp3
534 Avot part 3 Zochrenu – beginning Gevurot GN mp3
1. De toevoeging ‘Mashiev haroeach…’ moet worden overgeslagen.
2. T
ijdens Ne’ila wijzigt ‘kotwenoe’ in ‘chotmenoe’.
3. Er is een melodiewijziging aan het eind van de berachot en in de chatima.

534 Gevurot Mechalkel chaim PG mp3 
535 Ya shimcha – Mi chamocha PG mp3
537 Amsterdamse [German/English] Kedusha PG mp3
543 Petach lanu sha’ar PG mp3
544 Bemotsa’e menucha PG mp3
544 Adonai Adonai PG mp3 
544 Yisrael nosha bAdonai GN 
mp3
545 Ro’e Yisrael PG mp3
548 Zechor lanu PG mp3
551 Kaper chataenu CU mp3
552 Shema kolenu CU mp3
552 Amarenu – Al tashlichenu CU mp3
553 (Elohenu) – Al ta’azwenu CU mp3
553 (Elohenu) – Ki anu amcha CU mp3
554 (Elohenu) – Ana tavo lefanecha CU mp3
555 Ashamnu bagadnu CU mp3
556 Hirshanu ufashanu mp3
560 (Elohenu) Mechal la’avonotenu GN mp3
564 Awinoe Malkeenoe PG mp3  In de regels 11-15 wijzigt ‘kotwenoe’ in ‘chotmenoe’.  
567 Sukkotkaddish PG mp3
69 Sheimes PG 
mp3