Welkom op de website van het Levisson Instituut


Het Levisson Instituut is in 2002 opgericht met als doel rabbijnen, voorzangers, leraren en ander leidinggevend kader op te leiden voor de Nederlandse Liberaal-Joodse gemeenschap. Het maakt deel uit van het Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom.

Deelnemers en docenten van de sjaliach tsiboercursus, november 2022. Twee deelnemers waren door ziekte afwezig en ontbreken op de foto. De cursus werd na twee jaar afgesloten. De deelnemers leerden er de diensten van Sjabbat, de Hoge Feestdagen en de Sjalosj Regaliem te zingen.

Semicha van Peter Luijendijk op 4 juli 2021.Laatste nieuws

Al het nieuws